Πως να διορθώσουμε το πρόβλημα με την εύρεση υπότιτλων στο vlc

computer problem

Ο δημοφιλής media player vlc, έχει ένα πρόσθετο για αναζήτηση συγχρονισμένων υπότιτλων, το vlsub. Στην τελευταία του έκδοση, την 0.9.13, όταν πατήσουμε αναζήτηση, κρασάρει όλο το vlc. Αυτό συμβαίνει από ένα τυπογραφικό λάθος στον κώδικα της τελευταίας έκδοσης.

Λογικά στην επόμενη έκδοση του πρόσθετου θα διορθωθεί. Αν δεν μπορούμε να περιμένουμε, η λύση είναι σχετικά απλή. Θα χρειαστούμε έναν hex editor ένα πρόγραμμα δηλαδή που ανοίγει binary αρχεία. Μπορείτε να κάτεβάσετε τον wxhexeditor (http://www.wxhexeditor.org/download.php)

Αφού το εγκαταστήσουμε, το τρέχουμε και θα ανοίξουμε το αρχείο “VLSub.luac”. Αυτό βρίσκεται:

* σε windows στο φάκελο c:\Program Files\Videolan\VLC\lua\extensions
* σε linux στο φάκελο /usr/lib/i386-linux-gnu/vlc/lua/extensions
ή /usr/lib/x86_64-linux-gnu/vlc/lua/extensions/

Κάνουμε find and replace. Ψάχνουμε σαν text (όχι hex) το “HTTP/1.1” και θέλουμε να το αντικαταστήσουμε με το “HTTP/1.0”. Σώζουμε το αρχείο.

wxhexeditor

Σε linux αν έχουμε πρόβλημα να σώσουμε, μπορούμε να τρέξουμε από κονσόλα με sudo την εντολή

sudo wxHexEditor /usr/lib/i386-linux-gnu/vlc/lua/extensions/VLSub.luac

Στη συνέχεια, ανοίγουμε κανονικά το vlc, και κατεβάζουμε υπότιτλους. Λύθηκε το πρόβλημα!

σημείωση: Αν αναβαθμίσετε το vlc, υπάρχει περίπτωση να μην έχει αναβαθμιστεί και το πρόσθετο μαζί, οπότε να χρειαστεί επανάληψη η διαδικασία.

πηγή: http://www.thenerdmag.com/fix-vlc-player-vlsub-0-9-13-crashingnot-working-bug/

Tags: