Τεχνικές εργασίες 29/30-12-2019

τεχνικές εργασίες

Τεχνικές εργασίες στα hosting με το κλείσιμο του 2019.. Αυτή τη Κυριακή το βράδυ 29/12 και τη Δευτέρα 30/12.. Αναμενόμενο downtime υπηρεσιών hosting περίπου 30′ συνολικά αυτές τις 2 ημέρες.

Για ένα σταθερό 2020 :)