Αρχείο

25/11/2013

Ένα μύνημα που προέκυψε κατά τη διάρκεια ενός update. Το σφάλμα προκύπτει επειδή οι λίστες των πακέτων έχουν χτυπήσει. Χρειάζεται να σβήσουμε τις υπάρχουσες και να τις ξαναδημιουργηουμε. Αυτό γίνεται από μια κονσόλα, με τις παρακάτω εντολές: sudo rm -fv /var/lib/apt/lists/* sudo apt-get update πηγή: http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=198&t=114923#p638950