Αρχείο

03/07/2017

Εργαλείο “φασίνας” όλων αυτών των μικρών πραγμάτων που ξεχνάμε (ή δεν ξέρουμε), όπως να καθαρίζουμε τις cache των προγραμμάτων, ή τα temp αρχεία.