Αρχείο

12/05/2017

Πολλές φορές ακούμε πως “ο υπολογιστής μου πέταξε ένα error, που θες να το θυμάμαι”. Τα error messages (μηνύματα σφάλματος) είναι ένας άμεσος τρόπος να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει στο πρόγραμμα…