Αρχείο

04/04/2013

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μια γλώσσα περιβάλλοντος (για τα μενου των προγραμμάτων), πάμε στο:  «Menu – Preferences – Language support» Μας ζητάει να εγκαταστήσουμε την βασική υποστήριξη για εναλλαγή γλωσών. Του λέμε να τα εγκαταστήσει. Μας ζητάει το password του χρήστη μας Βλέπουμε μια λίστα με τις ενεργοποιημένες γλώσσες (με μαύρα γράμματα) και με τις […]