Αρχείο

08/09/2017

Οι παλιές εκδόσεις MacOS εγκαταλείπονται μεταξύ άλλων για τους περιορισμούς που έχουν στο να τρέξουν σύγχρονα προγράμματα, πχ browser.