Αρχείο

17/07/2017

Τα DRM είναι η επιβολή τεχνολογικών περιορισμών που ελέγχουν τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες με τα ψηφιακά μέσα, περιορισμός στις ψηφιακες μας ελευθερίες.