Αρχείο

13/06/2017

Εφόσον ο λογαριασμός email σας φιλοξενείται στον server της Πρίζας και θέλετε να τον συνδέσετε σε κάποιο πρόγραμμα για email (email client), θα χρειαστείτε τις παρακάτω ρυθμίσεις.

12/05/2017

Πολλές φορές ακούμε πως “ο υπολογιστής μου πέταξε ένα error, που θες να το θυμάμαι”. Τα error messages (μηνύματα σφάλματος) είναι ένας άμεσος τρόπος να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει στο πρόγραμμα…

27/03/2017

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες ανακοινώσεις μας, η χρήση πιστοποιητικών ασφαλείας στα website, κρίνεται απαραίτητη πλέον μιας και οι web browsers…

04/04/2013

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μια γλώσσα περιβάλλοντος (για τα μενου των προγραμμάτων), πάμε στο:  “Menu – Preferences – Language support” Μας ζητάει να εγκαταστήσουμε την βασική υποστήριξη για εναλλαγή γλωσών. Του λέμε να τα εγκαταστήσει. Μας ζητάει το password του χρήστη μας Βλέπουμε μια λίστα με τις ενεργοποιημένες γλώσσες (με μαύρα γράμματα) και με τις […]