Ελεύθερο λογισμικό για απομακρυσμένη επικοινωνία

web security

Με έμπνευση από το τελευταίο άρθρο του anarcat στο πνεύμα της τρέχουσας περιόδου πανδημίας, είπαμε -και μεις- να δημοσιεύσουμε κάποια εργαλεία ελεύθερου λογισμικού για απομακρυσμένη επικοινωνία, με γνωστ@ς/συγγενείς/φίλ@ς/συντροφ@ς/συναδέλφ@ς. Συνέχεια