Αρχείο

30/07/2013

 Πάμε στο menu, στο “All Applications” και στην κατηγορία “Administration” επιλέγουμε το Backup Tool. Το πρόγραμμα είναι πολύ απλό. Μπορεί να κάνει backup, να πάρει δηλαδή αντίγραφο ασφαλείας τόσο των αρχείων που θα του δείξουμε, όσο και της λίστας με τα προγράμματα που χρησιμοποιούμε. Επίσης μπορεί να κάνει και restore, να επαναφέρει δηλαδή το αντίγραφο […]