Κυκλοφόρησε το Debian 9 “Stretch”

debian 9

Debian 9

Κυκλοφόρησε στις 17 Ιουνίου το Debian 9 με κωδικό όνομα “Stretch”. Πρόκειται για την τελευταία σταθερή έκδοση της γνωστής διανομής GNU/Linux.

Χρειάστηκε 26 μήνες ανάπτυξης και είναι αφιερωμένη στον ιδρυτή του project, Ian Murdock που πέθανε στις 28 Δεκεμβρίου 2015.

Αλλαγές

Στην τελευταία έκδοση, υπάρχουν μια σειρά από αλλαγές, όπως η αντικατάσταση της Mysql βάσης με την MariaDB, η επανεμφάνιση μετά από χρόνια των Firefox και Thunderbird, που αντικαθιστούν τα Iceweasel και Icedove.

Debian

Το Debian είναι ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, που αναπτύσσεται από χιλιάδες εθελοντές/ριες από όλο τον κόσμο που συντονίζονται μέσω διαδικτύου. Τα δυνατά σημεία του Debian project είναι η εθελοντική συμμετοχή, η προσήλωση στο “Κοινωνικό Συμβόλαιο Debian” όπως και στο Ελεύθερο Λογισμικό εν γένει και στην δέσμευση να παρέχει το καλύτερο λειτουργικό σύστημα. Η τελευταία έκδοση είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

η επίσημη ανακοίνωση

Στην Πρίζα

Στην Πρίζα, είμαστε fans του μεγαλύτερου free software project εθελοντών παγκοσμίως, του Debian GNU/Linux. Σε αυτά τα πλαίσια, αποφασίσαμε να προωθήσουμε με τη σειρά μας όλη την ιδέα και φιλοσοφία του και να προσφέρουμε κάτι πίσω στο ίδιο το λειτουργικό. Μπορείτε να μας βρείτε στη λίστα με τους Debian Consultants ή να δείτε την ειδική σελίδα μας.