Σημαντική αναβάθμιση ασφαλείας WordPress 4.7.2

Όσοι έχουν WordPress ιστοσελίδες, παρακαλούνται να αναβαθμίσουν το συντομότερο δυνατόν. Η τελευταία έκδοση του WordPress 4.7.2, διορθώνει μια πολύ σημαντική ευπάθεια ασφαλείας που ήδη έχει χρησιμοποιηθεί σε πολλές ιστοσελίδες το τελευταίο διάστημα. Επίσης διορθώνει και κάποια άλλα προβλήματα ασφαλείας. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά στα παρακάτω links :

WordPress 4.7.2 Security Release
Content Injection Vulnerability in WordPress
Disclosure of Additional Security Fix in WordPress 4.7.2
update] WordPress REST API Vulnerability Abused in Defacement Campaigns
Η αναβάθμιση του WordPress γίνεται πολύ εύκολα μέσα απο το διαχειριστικό του περιβάλλον, στη σελίδα με τις αναβαθμίσεις. Σε όσους χρειάζονται υποστήριξη για αναβαθμίσεις, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας. Η υποστήριξη στις ιστοσελίδες προσφέρει άμεσες αναβαθμίσεις ασφαλείας και αντιμετώπιση οποιουδήποτε είδος προβλημάτων.