Προσθήκη γλώσσας περιβάλλοντος στο Linux Mint

Αν θέλουμε να προσθέσουμε μια γλώσσα περιβάλλοντος (για τα μενου των προγραμμάτων), πάμε στο:  “Menu – Preferences – Language support”

μενού προγραμμάτων
Μας ζητάει να εγκαταστήσουμε την βασική υποστήριξη για εναλλαγή γλωσών. Του λέμε να τα εγκαταστήσει.

εγκατάσταση γλώσσας υποστήριξης
Μας ζητάει το password του χρήστη μας

κωδικός για εγκατάσταση
Βλέπουμε μια λίστα με τις ενεργοποιημένες γλώσσες (με μαύρα γράμματα) και με τις ανανεργές από κάτω (γκρίζα γράμματα). Για εγκατάσταση νέας γλώσσας, πατάμε το “install / remove languages”

Γλωσσική υποστήριξη
Επιλέγουμε τη γλώσσα που θέλουμε (εδώ λογικά, τα greek modern). Πατάμε apply changes.

Εγκατεστημένες γλώσσες

περιμενουμε να τα κατεβάσει, και μας επαναφέρει στο ίδιο μενού.
Πλέον, υπάρχουν και τα ελληνικά γκριζαρισμένα (και άρα ανενεργά) κάτω απο τα μαύρα αγγλικά. αν πιάσουμε και σείρουμε (drag and drop) την γλώσσα στην κορυφή της λίστας, θα ενεργοποιηθεί και θα είναι η επιλογή από εδώ και πέρα.
Χρειάζεται να κάνουμε επανεκίνηση ( ή Log out και log in παλι) για να αλλάξει η γλώσσα.