Πως αντιλαμβανόμαστε την ιδιωτικότητα στην μετά GDPR εποχή

Πρίζα και ιδιωτηκότητα στην μετά GDPR εποχή

Το Μάιο του 2018 μπήκε σε ισχύ ο κανονισμός GDPR για τα προσωπικά δεδομένα, που αφορά μεταξύ άλλων και τις ιστοσελίδες. Ο κανονισμός ζητάει να αναγράφονται όλες οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε μια ιστοσελίδα. Αυτή η καταγραφή εμφανίζεται στην πρώτη είσοδο, ώστε ο επισκέπτης της να γνωρίζει που καταλήγουν τα δεδομένα. Επίσης ζητάει αυτό να είναι γραμμένο σε απλή γλώσσα χωρίς τεχνικούς όρους και περιληπτικά, ώστε να γίνεται κατανοητό. Αν και σημαντικό βήμα, είναι μερικό αν μιλάμε για ιδιωτικότητα.

Το θέμα μας αφορά εδώ και χρόνια και γι’ αυτό χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες που φιλοξενούμε, ελεύθερο λογισμικό και γενικά “διαφανείς” τεχνολογίες.  Με αυτό τον τρόπο ξέρουμε ακριβώς τι κάνουν και αν εξυπηρετούν πλαγίως συμφέροντα τρίτων. Οπότε σε μια ιστοσελίδα δεν καταγράφουμε απλά τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται, αλλά αντικαθιστούμε όσες δεν καλύπτουν τα κριτήρια που βάζουμε.

Μια τυπική ιστοσελίδα συνήθως περιέχει γραμματοσειρές, στατιστικά και χάρτη από την google, εικονίδια ή και περιεχόμενο από το facebook και το twitter, πολυμέσα από το youtube και άλλα πολλά ενσωματωμένα κομμάτια, κάποια φανερά και κάποια άλλα όχι. Όλες αυτές οι τεχνολογίες, σε κάθε άνοιγμα της ιστοσελίδας, στέλνουν την IP μας και ίσως και άλλες πληροφορίες σε τρίτους. Αντικαθιστούμε όλα τα παραπάνω, είτε με εναλλακτικές τεχνολογίες, είτε με τρόπους που να σέβονται την ιδιωτικότητα.

Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, πειραματιζόμαστε με λύσεις για τα κυριότερα σημεία.  Παραδείγματα είναι τα στατιστικά μιας ιστοσελίδας (stats.stinpriza.org) και η μηχανή αναζήτησης (search.stinpriza.org). Προτείνουμε εναλλακτικές και για άλλα συνηθισμένα σημεία, όπως οι διαδραστικοί χάρτες (openstreetmaps.org) και το ανέβασμα πολυμέσων (archive.org).