Νέο Πιστοποιητικό Ασφαλείας (SSL)

ssl

Λόγω λήξης του προηγούμενου πιστοποιητικού ασφαλείας, προχωρήσαμε σήμερα στην αλλαγή του με νέο πιστοποιητικό ασφαλείας.

οι υπογραφές των νέων πιστοποιητικών μας για εξακρίβωση :

SHA-256 Fingerprint :
3A CF 7D 32 39 8B 76 28 78 CE 06 EE 8F 1B 6F 02 61 A5 B0 9B 11 40 D7 26 E3 4A 5B D2 BA D9 AB 96
SHA-1 Fingerprint :
E0 94 C4 BF C6 AC 2E ED E0 B9 72 61 19 F4 57 F5 98 50 FE F0
έλεγχος της σελίδας μας με το νέο πιστοποιητικό : ssllabs test
το νέο πιστοποιητικό λήγει σε ένα χρόνο (7/7/2016) και έχει εκδοθεί από τη COMODO CA.
Tags: