Δημόσια υπηρεσία mirror.stinpriza.org

Πρίζα και ιδιωτηκότητα στην μετά GDPR εποχή

Σε συνέχεια του άρθρου για μικρές δημόσιες υπηρεσίες της Πρίζας, μετά και το άρθρο για τη μετα-μηχανή αναζήτησης searx που τρέχουμε στη διεύθυνση https://search.stinpriza.org, συνεχίζουμε με μια σχετικά πρόσφατη δημόσια υπηρεσία μας, το https://mirror.stinpriza.org.

Λίγα λόγια

Το https://mirror.stinpriza.org είναι μια δημόσια & δωρεάν υπηρεσία mirroring για projects ελεύθερου λογισμικού που βρίσκουμε ενδιαφέροντα και θέλουμε να βοηθήσουμε. Προς το παρόν φιλοξενεί λίγα projects και φιλοδοξούμε να μεγαλώσει (με μέτρο…). Η υπηρεσία mirroring είναι διαθέσιμη μέσω http & https. Την ανακοινώνουμε τώρα, αφού πλέον είμαστε ανοιχτοί και σε αιτήματα για φιλοξενία (mirroring) FOSS projects που το χρειάζονται, ελπίζοντας  να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε. Δυστυχώς οι πόροι μας δεν είναι απεριόριστοι, και έτσι θα υπάρχει μια συντηρητική διαχείριση της υπηρεσίας αυτής, αντίστοιχη των διαθέσιμων πόρων και του χρόνου μας.

Συντήρηση

Συνοπτικά, η υπηρεσία mirroring παρέχεται “ως έχει” από την κολεκτίβα Στην Πρίζα και υποστηρίζεται στον ελεύθερο μας χρόνο, εθελοντικά. Τα projects που φιλοξενούμε εκεί, έχουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας για τυχόν προβλήματα που μπορεί να παρουσιάσει. Η συντήρηση περιλαμβάνει και μερικά reboot το χρόνο στο host, για τις απαραίτητες ενημερώσεις ασφαλείας, με υπολογιζόμενο downtime < 1 ώρα ανά έτος.