Κυκλοφόρησε ο Firefox 17

Πλέον η ροή των αναβαθμίσεων είναι τόσο συχνή, που οι αλλαγές αφορούν κυρίως επίλυση προβλημάτων (bugs) και λιγότερο εισαγωγή νέων λειτουργιών. Σε αυτή την έκδοση, εισάγεται το click-to-play blocklist plugin. Ήδη ο firefox μπλόκαρε από παλιότερα, πρόσθετα (plugins) που ήταν μη συμβατά με την παρούσα έκδοση, και άρα δεν ανανεώνονταν αρκετά συχνά ώστε να είναι ασφαλή. Πλέον, συνεχίζει να τα μπλοκάρει μεν, αλλά πετάει στο χρήστη το μπαλάκι, ενημερώνοντας τον, και δίνοντάς του τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσει, αν κρίνει σκόπιμο. δίπλα στην location bar, εμφανίζεται ένα τουβλάκι, με όλες τις πληροφορίες και κουμπί ενεργοποίησης του plugin, αν ο χρήστης το κρίνει σκόπιμο. Για την ώρα, μπλοκάρει μόνο μη-ενημερωμένα πρόσθετα, και κυρίως ασχολείται με τα ποιο γνωστά για επιθέσεις: Adobe Reader, Adobe Flash, και Microsoft Silverlight.

Tags: