Ενημέρωση για την συγκέντρωση Η/Υ για παιδιά πρόσφυγες

Ενημέρωση για την συγκέντρωση Η/Υ για παιδιά πρόσφυγες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

Η Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο – RSA από κοινού με την Κολεκτίβα εργασίας Στην Πρίζα, ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο συγκέντρωσης ηλεκτρονικών υπολογιστών για παιδιά που ζουν σε ΚΥΤ ή διαμερίσματα με τις οικογένειες τους.

Συνολικά συγκεντρώθηκαν 15 μηχανήματα (φορητοί υπολογιστές και σταθεροί) τα οποία έπειτα από πρώτο τον τεχνικό έλεγχο που έγινε οι περισσότεροι από αυτούς μπορούν -με μικρές βελτιώσεις/αναβαθμίσεις- να διατεθούν άμεσα.

Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει η διανομή των Η/Υ σε παιδιά που υπάρχει ήδη διαπιστωμένη ανάγκη.

Όσοι προσέφεραν υπολογιστή μπορούν να ενημερωθούν για το στάδιο διάθεσης πού βρίσκεται το μηχάνημα που πρόσφεραν και για τους Η/Υ δόθηκαν σε παιδιά να τους σταλεί αντίγραφο παράδοσης του υπολογιστή τους.

Πληροφορίες σχετικά στα τηλ.

Kολεκτίβα εργασίας Στην Πρίζα,  211 780 2500

Υποστήριξη Προσφύγων στο Αιγαίο – RSA, Δημήτρης 2271 103 721