Αναβάθμιση ασφαλείας Drupal CMS

Τι έγινε με το Drupal;

Το βράδυ της 28/3/2018 (~22.20 τοπική ώρα), ανακοινώθηκε από το Drupal, ένα πολύ σοβαρό κενό που αφορά όλες τις σελίδες Drupal. Συνολικά πάνω από ένα εκατομμύριο σελίδες παγκοσμίως. Το σημαντικό αυτό bug, μπορεί να δώσει σε οποιοδήποτε επισκέπτη μιας drupal σελίδας, δικαιώματα διαχειριστή. Κατηγοριοποιήθηκε ως πολύ σοβαρό (highly critical) από την ομάδα security του Drupal CMS.

Στην Πρίζα έχουν αναβαθμιστεί από τις 29/3/2018 όλα τα drupal websites και drupal distributions που φιλοξενούμε. Συγκεκριμένα όλα τα drupal, drupal commerce, openatrium, κ.α. Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στις συχνές ερωτήσεις για το συγκεκριμένο bug που έχει αναρτήσει το Drupal.

drupal security