Αναβάθμιση ασφαλείας Drupal CMS SA-CORE-2018-004

Προχτές, ανακοινώθηκε από το Drupal, ένα ακόμη πολύ σοβαρό κενό που αφορά όλες τις σελίδες Drupal. Αν και δεν είναι τόσο σημαντικό σαν το προηγούμενο κενό ασφαλείας και αυτό ήταν αρκετά σημαντικό ώστε να βγει ανακοίνωση 2 μέρες πριν. Τα δύο κενά ασφαλείας σχετίζονται μεταξύ τους. Παράλληλα βρέθηκαν κενά και σε πρόσθετα, όπως το media module. Η λύση των παραπάνω κενών, ανακοινώθηκαν σήμερα το βράδυ.

Στην Πρίζα δίνοντας μεγάλη βάση στα κενά ασφαλείας, αναβαθμίσαμε άμεσαόλα τα drupal websites και drupal distributions που φιλοξενούμε. Συγκεκριμένα όλα τα drupal, drupal commerce, openatrium, κ.α.

drupal security