Αναπροσαρμογές τιμών shared hosting από 1/11/2019

hard disk

Τι έγινε ;

Με κάποιες τεχνικές αλλαγές που εφαρμόστηκαν τελευταία και αναδιάταξη στα καθημερινά backups, καταφέραμε να διαθέσουμε επιπλέον χώρο στο κυρίως hosting μηχάνημα. Πλέον μπορούμε να εφαρμόσουμε μειώσεις στο τιμοκατάλογο με τα πακέτα shared hosting. Οι αλλαγές στο τιμοκατάλογο ισχύουν για όλα τα νέα πακέτα shared hosting. Στα υπάρχοντα hosting εφαρμόζουμε πολιτική δωρεάν αναβάθμισης χώρου, αναλόγως του πακέτου hosting και της ισχύουσας συμφωνίας με τα φιλοξενούμενα μέρη.

Με επικοινωνία μαζί μας, μπορούμε να σας ενημερώσουμε αναλυτικότερα για τη νέα τιμολογιακή πολιτική στα πακέτα shared hosting, καθώς και για τις αναβαθμίσεις χώρου στα ενεργά hosting. Όπως επίσης και για διαδικασίες migration/μεταφοράς από άλλο πάροχο.