17/5 – Προγραμματισμένες τεχνικές εργασίες σε όλα τα μηχανήματα.

τεχνικές εργασίες

Τη Παρασκευή 17/5, μετά τις 00.00 θα πραγματοποιηθούν επανεκκινήσεις σε όλους τους server μας. Σε κεντρικά hosting μηχανήματα αλλά και δευτερεύοντα συστήματα. Αφορμή κάποιες σημερινές αναβαθμίσεις ασφαλείας που αντιμετωπίζουν τις τελευταίες ευπάθειες στους επεξεργαστές της Intel και απαιτούν επανεκκίνηση για τη πλήρη εφαρμογή τους.

Για διάστημα περίπου 10′, όλες οι hosting υπηρεσίες μας (ιστοσελίδες/email) θα είναι κάτω.

Tags: